Φύση δοκιμασιών στον 12ο άθλο

ιχθειςΗ ΔΕΥΤΕΡΗ EΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ
Πώς μπορεί να έρθει ο Παγκόσμιος Σωτήρας; Μπορεί να έρθει όπως ήρθε τη πρώτη φορά, σ’ ένα φυσικό σώμα με τα συνηθισμένα του εμπόδια. Σήμερα προβάλλουν στον κόσμο νέες δυνατότητες που δεν υπήρχαν όταν ήρθε τη πρώτη φορά. Είμαστε πολύ περισσότερο ευαίσθητοι απ’ ό,τι είμασταν ποτέ. Είμαστε ανοιχτοί ο ένας στις σκέψεις του άλλου και αν ένας τέτοιος δυνατός στοχαστής σαν τον Χριστό, ό,τι κι αν σημαίνει αυτή η λέξη, είναι ενήμερος για τις υποθέσεις του κόσμου, μου φαίνεται ότι Αυτός μπορούσε να δοκιμάσει μια άλλη μέθοδο. Μπορεί να εργαστεί με τη δική Του μέθοδο σε κάθε χώρα, επισκιάζοντας τους μαθητές Του οπουδήποτε βρίσκονται και επειδή η ψυχή Του και οι ψυχές Τους είναι μία ψυχή, κοινοποιεί σ’ αυτούς το Σχέδιο, υποδεικνύει σ’ αυτούς τις τάσεις, δίνει σ’ αυτούς το νέο μήνυμα και επαναλαμβάνει εαυτόν σε κάθε χώρα.

Ήδη αυτό συμβαίνει σήμερα. Σε κάθε χώρα υπάρχουν αυτοί που θα βρουν εκείνους που γνωρίζουν, δεν είπα για εκείνους που λένε ότι γνωρίζουν. Υπάρχει όμως ένας όμιλος ανθρώπινων όντων, που τώρα ολοκληρώνεται, που δε θορυβούν, που δεν ενδιαφέρονται για τον εαυτό τους, παρά σε ποιον θα πέσει το φορτίο της ηγεσίας της ανθρωπότητας,  εγκαινιάζουν κινήματα που περιέχουν μέσα τους το νέο κραδασμό, λέγουν πράγματα που έχουν συμπαντικό τόνο, εξαγγέλλουν αρχές που είναι κοσμικές, που είναι περιεκτικές και όχι αποκλειστικές, δεν προσέχουν ποια ορολογία χρησιμοποιεί ο καθένας, επιμένουν ότι ο άνθρωπος πρέπει να διατηρεί για τον εαυτό του τη δική του εσωτερική δομή αλήθειας και όχι να την επιβάλλει σε κάποιον άλλο αναγνωρίζουν ο ένας τον άλλο οπουδήποτε συναντηθούν μιλούν μια παγκόσμια γλώσσα, εκδηλώνουν το παγκόσμιο φως είναι εξυπηρετητές και δεν ενδιαφέρονται για τον εαυτό τους.

Είμαι πεπεισμένος ότι δε θα έρθει κάποιος ατομικός Κοσμοσωτήρας, χρησιμοποιώντας ένα φυσικό σώμα. Πιστεύω σ’ αυτό τον ατομικό Κοσμοσωτήρα, αλλά πιστεύω ότι Αυτός θα σώσει τον κόσμο διαμέσου της ομάδας. Πιστεύω ότι Αυτός θα εργαστεί δια μέσου του δικού του ομίλου, ότι Αυτός εκπαιδεύει τώρα τους ανθρώπους, έτσι ώστε θα έρθει η μέρα που αυτός ο όμιλος θα γίνει τόσο ισχυρός, με τη σιωπηλή μεσολάβησή Του και με τη δύναμη της παγκόσμιας Υπηρεσίας Του ώστε θ’ αναγνωρισθεί σαν Σωτήρας, όχι όμως στις μέρες μας.

 

Από το βιβλίο "ΟΙ ΑΘΛΟΙ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΗ", Αλίκης Μπέυλη, εκδόσεις Κέδρος