Η Ιδρυτής της Ι.Α.

H Μαρία Χ. Πετρίτση, παιδαγωγός, χάρη στην ενορατική και συνθετική αντίληψη εργάζεται μέσα από τις νέες ενέργειες της εποχής μας, διερευνώντας και προβάλλοντας νέες προοπτικές στον πνευματικό χώρο.
Συνεχίζοντας την υπηρεσία της σα δασκάλας στην καλλιέργεια της ψυχής και του πνεύματος, κατά   την οκταετή παραμονή της στις Βρυξέλλες, ενετρύφησε σε τεχνικές επικοινωνίας, εσωτερικής ατομικής και ομαδικής ανάπτυξης ανηλίκων και ενηλίκων.
Τεχνικές: Χαλάρωση, Δημιουργική Φαντασία, Μεταμορφολογία, Σοφρολογία, Μουσικοθεραπεία, Ψυχόδραμα, Διαλογισμός, Ενεργειακή Γεωβιολογία, Σωματική Δυναμική, Παιδαγωγική και Χαλάρωση, Ατομική Αυτονομία, Αυτοεπιβεβαίωση, Ξαναβρίσκοντας το Λόγο, Παιχνιδοκίνηση...

 Είναι ιδρύτρια και εμψυχώτρια των
ΡΟΔΙ Παιδεία Αγάπης και Ενεργειακής Υποστήριξης, με σκοπό τη διεύρυνση της ατομικής και ομαδικής συνειδητότητας στη Θέληση για το Καλό.
ΙΟΧΡΟΟΧΟΟΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑ yoga ιοχρόου πυρός, με σκοπό την υπηρεσία στην ανθρωπότητα χάρις στη χρήση της ιόχρου πύρινης ενέργειας και όλων των πνευματικών ενεργειών που κατακλύζουν τον πλανήτη μας
ΙΟΧΡΟΥΝ ΔΙΚΤΥΟ

Ασχολείται με
την έρευνα σε θέματα εφηρμοσμένης ενεργειακής, εξελικτικής παιδείας
την εφαρμογή της γνώσης της αγάπης σε όλους τους τομείς της ανθρώπινης εξέλιξης
τη μετάδοση της προσωπικής, βιωματικής εμπειρίας και της θεωρητικής κατάρτισης, πάνω στο θαύμα του εξελικτικού έργου της αγάπης.

Προβάλλει τη νέα πραγματικότητα, το ''ευ ζην'' και το ''ευ διαβιείν'' του σύγχρονου ανθρώπου  όταν  ''ΗΛΙΟΙ ΕΣΜΕΝ''.

Διδάσκει το νέο κραδασμό, την εφέλκυση και διάχυση υψηλών κραδασμικών ενεργειών, μέσα από εναρμονιστικές ασκήσεις, κατευθυνόμενο δυναμικό, διαλογισμό και ανταλλαγή πάνω σε ζωντανά εσωτερικά βιώματα.

Συμμετέχει σε διεθνείς εκθέσεις, ημερίδες συνεργασίας, επιτροπές εργασίας και διεπιστημονικές ανταλλαγές.

Γράφει άρθρα, μελέτες και βιβλία με θέματα εσωτερικής ανάπτυξης και εφηρμοσμένων πνευματικών αρχών.

Ομιλίες: Πολιτισμός, κοινωνικές, παιδαγωγικές.
Ομάδες: Εξελικτικής Συνεργασίας, Διαλογισμού και ανταλλαγής απόψεων.
Εργαστήρια: Δυναμικών τεχνικών ατομικής και ομαδικής ανάπτυξης.

Προσφέρει εξειδικευμένη συνεργασία σε άτομα και ομάδες σαν εμπειρογνώμων σε θέματα ατομικής και ομαδικής ΕΥ-ανάπτυξης.

Διαθέσιμα Σεμινάρια από τη Μαρία Χ. Πετρίτση
  Σεμινάρια Εσωτερισμού
  Εσωτερική Θεραπευτική
  Το Σεξ ως Σώμα και ως Πνεύμα
  Στάδια Ιεραρχικής Μαθητείας
  Νέο Παρόν