Η Ιδρυτής της Ι.Α.

H Μαρία Χ. Πετρίτση, παιδαγωγός, χάρη στην ενορατική και συνθετική αντίληψη εργάζεται μέσα από τις νέες ενέργειες της εποχής μας, διερευνώντας και προβάλλοντας νέες προοπτικές στον πνευματικό χώρο.
Συνεχίζει την υπηρεσία της σαν δασκάλα προσφέροντας στην καλλιέργεια της ψυχής και του πνεύματος. Κατά την οκταετή παραμονή της στις Βρυξέλλες, εντρύφησε σε τεχνικές επικοινωνίας, εσωτερικής ατομικής και ομαδικής ανάπτυξης ανηλίκων και ενηλίκων.

Είναι ιδρύτρια και εμψυχώτρια των
ΡΟΔΙ Παιδεία Αγάπης και Ενεργειακής Υποστήριξης, με σκοπό τη διεύρυνση της ατομικής και ομαδικής συνειδητότητας στη Θέληση-για-το-Καλό.
ΙΟΧΡΟΟΧΟΟΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑ yoga ιοχρόου πυρός, με σκοπό την υπηρεσία στην ανθρωπότητα χάρις στη χρήση της ιόχρου πύρινης ενέργειας και όλων των πνευματικών ενεργειών που κατακλύζουν τον πλανήτη μας
ΙΟΧΡΟΥΝ ΔΙΚΤΥΟ

Ασχολείται με
την έρευνα σε θέματα εφηρμοσμένης ενεργειακής, εξελικτικής παιδείας
την εφαρμογή της γνώσης της αγάπης σε όλους τους τομείς της ανθρώπινης εξέλιξης
τη μετάδοση της προσωπικής, βιωματικής εμπειρίας και της θεωρητικής κατάρτισης, πάνω στο θαύμα του εξελικτικού έργου της αγάπης.

Προβάλλει τη νέα πραγματικότητα, το ''ευ ζην'' και το ''ευ διαβιείν'' του σύγχρονου ανθρώπου  όταν  ''ΗΛΙΟΙ ΕΣΜΕΝ''.

Διδάσκει το νέο κραδασμό, την εφέλκυση και διάχυση υψηλών κραδασμικών ενεργειών, μέσα από εναρμονιστικές ασκήσεις, κατευθυνόμενο δυναμικό, διαλογισμό και ανταλλαγή πάνω σε ζωντανά εσωτερικά βιώματα.

Συμμετέχει σε διεθνείς εκθέσεις, ημερίδες συνεργασίας, επιτροπές εργασίας και διεπιστημονικές ανταλλαγές.

Γράφει άρθρα, μελέτες και βιβλία με θέματα εσωτερικής ανάπτυξης και εφηρμοσμένων πνευματικών αρχών.

Ομιλίες: Πολιτισμός, κοινωνικές, παιδαγωγικές.
Ομάδες: Εξελικτικής Συνεργασίας, Διαλογισμού και ανταλλαγής απόψεων.
Εργαστήρια: Δυναμικών τεχνικών ατομικής και ομαδικής ανάπτυξης.

Προσφέρει εξειδικευμένη συνεργασία σε άτομα και ομάδες σαν εμπειρογνώμων σε θέματα ατομικής και ομαδικής ΕΥ-ανάπτυξης.

Διαθέσιμα Δωρεάν Σεμινάρια από τη Μαρία Χ. Πετρίτση

Διαθέσιμοι Δωρεάν Διαλογισμοί από τη Μαρία Χ. Πετρίτση

Διαθέσιμα Δωρεάν Βιβλία από τη Μαρία Χ. Πετρίτση

Α. Βασικές Γνώσεις για την Ατραπό της Μαθητείας
Ι. Βιβλία από Σεμινάρια

   Οδηγός Διαλογισμού© - 5 Βήματα Εσωτερικής Αυτογνωσίας
   Σεμινάρια Εσωτερικής Αυτογνωσίας
   7 Σεμινάρια Εσωτερισμού – 7 Επαφές με το Ιόχρου Πυρ

ΙΙ. Βιβλία με Ομιλίες

   Η Ηλιακή Συντροφικότητα
   Γιορτές Ιόχρου Φλόγας
   Γιορτές Πνευματικού Ακτιβισμού SOLAR-ACTION
   "Δώστε"-Διάγγελμα των Ιερών Δυνάμεων από τον Δ.Μορύα 02.12.2019
   Το Γάλα της Παναγίας
   Το Χρήμα ως Απελευθερωτική Ενέργεια
   Βασική Μαθητεία


Β. Μελετώντας στην Ατραπό της Μαθητείας

Ι. Βιβλία από Σεμινάρια

   Ατομικό Ενεργειακό Κανάλι© – Οι Μέθοδοι
   Μέσα στις Ενέργειες των Διδασκάλων της Αγάπης-Σοφίας
   Στάδια Ιεραρχικής Μαθητείας

ΙΙ. Βιβλία με Διαλογισμούς

   Υποδεχόμαστε τους Πυρήνες του Αναστάντος Χριστού
   Το 12άκτινο Αστέρι της Ανθρωπότητας
   Μέγας Αλέξανδρος - Λήψεις & Διαλογισμοί


Γ. Σύγχρονη Υπηρεσία

Ι. Βιβλία από Σεμινάρια
ΙΙ. Βιβλία με Διαλογισμούς

   Βήματα Έργου - Προς Όλες τις Ομάδες Εξωτερίκευσης
   Οραματισμοί Υπηρεσίας
   Η ΓΗ ΣΕ ΑΝΕΛΙΚΤΙΚΗ ΤΡΟΧΙΑ - Αέρινοι Διαλογισμοί Υπηρεσίας


Δ. Ιδέες & Σκέψεις

   Στον Καιρό του Κωρονοïού - Ιδέες & Σκέψεις