1η επαφή “Ας χαρούμε”

περιλαμβάνει
21 Video

Θεματολογία Σεμιναρίου
1. Εισαγωγή στην έννοια της ψυχής «Ας χαρούμε»
2. Η πρώτη επαφή με το Ιόχροο Δίκτυο και την Ιόχροη Ενέργεια
3. Ποια είναι η 7η Ιόχρους Ακτίνα
4. Επίτευξη Αντιστροφής, μοίρασμα εμπειριών
5. Ιόχροος Κραδασμός, Δοκιμή με Aura Soma
6. Βίωμα κραδασμού στο σώμα και στην αύρα
7. Σημεία tapping «Χαρά, χαρά…»
8. Η Μέθοδος της 7η Ιόχρου Ακτίνας
9. Έννοιες της Ιόχρου Ηθικής
10. Επίκληση – Εφέλκυση
11. Η Διαρκής Αναβάθμιση
12. Στάση και ρυθμός ζωής
13. Χειρισμός καθημερινότητας από ψυχή
14. Ιδιότητες της 7ης Ιόχρου Ακτίνας
15. Είμαστε αγωγοί κραδασμών, Άγκνι Γιόγκα
16. Το ατομικό κανάλι και το αστέρι της ενσάρκωσης
17. Οραματισμός με ήχο, Ιστάμεθα, Ατομικός χωρόχρονος
18. Ενεργειακό Ημερολόγιο
19. Θεραπεία με Iόχροη Eνέργεια
20. Ατομική προετοιμασία ιόχρου καναλιού
21. Πως υποστηρίζεται η Ιόχροη Θεραπεία

Διαλογισμοί
Σεμιναρίου
(1ης Επαφής)

περιλαμβάνει
3 Video

free e-book

Το βιβλίο (e-book) "Ας Χαρούμε” γεννήθηκε από το ομώνυμο σεμινάριο της Ιοχροοχόου Ακαδημίας – Ιόχρουν Δίκτυο.
Συνοδεύεται από 6 τετράδια μελέτης με το γενικό τίτλο “Τα Τετράδια του Ας Χαρούμε”. Είναι προϊόν της συλλογικής και συντονισμένης δράσης της Ομάδας.