1-Διαλογιστική Χαλάρωση

Το πρώτο βήμα «Διαλογιστική Χαλάρωση» του Οδηγού Διαλογισμού© ξεκινάει με τη θεωρητική προσέγγιση και ακολουθεί το καθαρά πρακτικό μέρος με την εφαρμογή των τριών εισαγωγικών διαλογισμών χαλάρωσης.
Με τη χαλάρωση το σώμα μας προετοιμάζεται να αλλάξει κατάσταση συνείδησης. Σκοπός είναι η ολοκληρωτική σύνδεση του σώματός μας, με την Ψυχή και το Πνεύμα.

Α. θεωρητική Προσέγγιση

Στο χειρισμό της Δύναμης υπάρχει ευθύνη πρόθεσης και ευθύνη χρήσης.
Με καθοδηγούμενο δυναμικό διαλογισμό μέσα στο Κανάλι της Πνευματικής Πλανητικής Ιεραρχίας μαθαίνουμε να κατευθύνουμε συνειδητά την ενέργειά μας αφιερώνοντας – ανυψώνοντας – συνδέοντας - μετουσιώνοντας τις Δυνάμεις της προσωπικότητάς μας στην υπηρεσία της Ψυχής μας, του Καλού, του Ωραίου και του Αγαθού.

Για να το πετύχουμε κάνουμε σήμερα το πρώτο από τα 5 αρχικά βήματα Εσωτερικής Αυτογνωσίας του Οδηγού Διαλογισμού της Ιοχροοχόου Ακαδημίας
  Διαλογιστικά Χαλαρώνω
  Το Ατομικό μου Κανάλι
  Οι Φορείς μου, τα Σώματά μου
  Διαλογιστικά Καθαρίζομαι, Απελευθερώνομαι
  Ως Ψυχή, καλλιεργώ τον Κήπο της Προσωπικότητάς μου

Περιεχόμενα του πρώτου βήματος «Διαλογιστική Χαλάρωση»
  Χαλάρωση – Στρες - Ειρήνη
  Η Χαλάρωση, το Στρες, η Ειρήνη είναι καταστάσεις συνείδησης
  Χαλάρωση μέσω διαφραγματικής αναπνοής και οραματισμού
  Θεραπεία της απογοήτευσης
  Η χαλάρωση ανοίγει το δρόμο για να ελέγξουμε την προσωπικότητά μας
  Η χαλάρωση που νικά τους φόβους της προσωπικότητας
  Η χαλάρωση που νικά τους φόβους του ισχυρού κραδασμού
  Τις στιγμές της χαλάρωσης η συνείδηση επεκτείνεται σε βιωματική εμπειρία
  Η χαλάρωση που μας προσφέρει τη διατήρηση της συνδετικής συνείδησης
  Η χαλάρωση που φανερώνει τα εμπόδια
  Η χαλάρωση που ανοίγει το δρόμο για να βγουν τα εμπόδια

Β. Ηλιακοί Διαλογισμοί

περιλαμβάνει
3 Video

Το πρώτο βήμα του Οδηγού© περιλαμβάνει τρείς εισαγωγικούς διαλογισμούς χαλάρωσης:
  1ος Διαλογισμός Χαλάρωσης
  2ος Διαλογισμός Χαλάρωσης
  Διαλογισμός Αγάπης

Η παρουσίαση των πέντε βημάτων του Οδηγού Διαλογισμού© γίνεται με τη μορφή βίντεο και ηχητικού αρχείου (*mp3) καθώς και με τη μορφή ηλεκτρονικού κειμένου (*pdf), τα οποία μπορείτε να κατεβάσετε παρακάτω δωρεάν.