2η επαφή “Ας σιωπήσουμε”

περιλαμβάνει
7 Video

Θεματολογία Σεμιναρίου
1. O συνδυασμός καρδίας και νου, η χαρά ως κατάσταση συνείδησης
2. Βιωματικός οραματισμός ατομικού καναλιού, γεφύρωση με τη σιωπή
3. Ο επωαστικός στοχασμός μέσα στη σιωπή, θεραπευτικός οραματισμός
4. Ποια είναι η υπηρεσία του Ιόχρου Κραδασμού
5. Εξωτερική και εσωτερική σιωπή - Ο Κραδασμός του Ιόχροου χρώματος
6. Εσωτερικές έννοιες και χαρακτηριστικά των χρωμάτων
7. Διευκρινήσεις στο διαλογισμό του Ιοχροοχόου Δικτύου

Διαλογισμοί
Σεμιναρίου
(2ης Επαφής)

περιλαμβάνει
2 Video

Το βιβλίο (e-book) "Ας Σιωπήσουμε” γεννήθηκε από το ομώνυμο σεμινάριο της Ιοχροοχόου Ακαδημίας – Ιόχρουν Δίκτυο.
Συνοδεύεται από 7 τετράδια μελέτης με το γενικό τίτλο “Τα Τετράδια του Ας Σιωπήσουμε”. Είναι προϊόν της συλλογικής και συντονισμένης δράσης της Ομάδας.
  e-book "Ας Σιωπήσουμε”