2-Ενεργειακό Κανάλι

Το δεύτερο βήμα «Ατομικό - Ενεργειακό Κανάλι» του Οδηγού Διαλογισμού© ξεκινάει με τη θεωρητική προσέγγιση και ακολουθεί το καθαρά πρακτικό μέρος με την εφαρμογή των τριών εισαγωγικών διαλογισμών σχετικών με το Ατομικό - Ενεργειακό Κανάλι.
Η Μέθοδος Ατομικό Κανάλι - Προσωπικές Διεργασίες εντάσσεται σε ένα ολοκληρωμένο σύστημα εκπαίδευσης για ανώτερη σύνδεση με την Πνευματική Πηγή.

Α. θεωρητική Προσέγγιση

Στο χειρισμό της Δύναμης υπάρχει ευθύνη πρόθεσης και ευθύνη χρήσης.
Με καθοδηγούμενο δυναμικό διαλογισμό μέσα στο Κανάλι της Πνευματικής Πλανητικής Ιεραρχίας μαθαίνουμε να κατευθύνουμε συνειδητά την ενέργειά μας αφιερώνοντας – ανυψώνοντας – συνδέοντας - μετουσιώνοντας τις Δυνάμεις της προσωπικότητάς μας στην υπηρεσία της Ψυχής μας, του Καλού, του Ωραίου και του Αγαθού.

Για να το πετύχουμε κάνουμε σήμερα το δεύτερο από τα 5 αρχικά βήματα Εσωτερικής Αυτογνωσίας του Οδηγού Διαλογισμού της Ιοχροοχόου Ακαδημίας
  Διαλογιστικά Χαλαρώνω
  Το Ατομικό μου Κανάλι
  Οι Φορείς μου, τα Σώματά μου
  Διαλογιστικά Καθαρίζομαι, Απελευθερώνομαι
  Ως Ψυχή, καλλιεργώ τον Κήπο της Προσωπικότητάς μου

Περιεχόμενα του δεύτερου βήματος «Ατομικό - Ενεργειακό Κανάλι»
  Γιατί Ατομικό – Ενεργειακό Κανάλι;
  Τι σημαίνει να ευθυγραμμιστούμε;
  Πώς ευθυγραμμιζόμαστε;
  Πώς δομούμε το ατομικό μας κανάλι;
  Ποια είναι η κύρια σημασία του καναλιού;
  Πώς συμβάλλει η Ιοχροοχόος Ακαδημία;

Β. Ηλιακοί Διαλογισμοί

περιλαμβάνει
3 Video

Το δεύτερο βήμα του Οδηγού© περιλαμβάνει τρείς εισαγωγικούς διαλογισμούς σχετικούς με το ατομικό - ενεργειακό κανάλι:
  Διαλογισμός, Άξονας - Κεραία
  Διαλογισμός, Χρυσές Ρίζες
  Συνθετικός Διαλογισμός μέσα στην Αγάπη

Η παρουσίαση των πέντε βημάτων του Οδηγού Διαλογισμού© γίνεται με τη μορφή βίντεο και ηχητικού αρχείου (*mp3) καθώς και με τη μορφή ηλεκτρονικού κειμένου (*pdf), τα οποία μπορείτε να κατεβάσετε παρακάτω δωρεάν.