Το Σεξ ως Σώμα και ως πνεύμα

περιλαμβάνει
27 Video

Θεματολογία του σεμιναρίου
1. Εισαγωγή στο σεμινάριο «Σεξ ως σώμα και ως πνεύμα»
2. Το σεξ ως αγάπη (έλξη & άπωση), διάφορες διαστρεβλώσεις πάνω στο θέμα του σεξ
3 1ος Διαλογισμός «Σεξ ως σώμα και ως πνεύμα»
4. Βιωματικές καταγραφές από τον 1ο διαλογισμό «Σεξ ως σώμα και ως πνεύμα»
5. Στη ζωή μας το σεξ το γνωρίζουμε 4 φορές (τέσσερις όψεις)
6. Άσκηση αποκοπής, «Σεξ ως σώμα και ως πνεύμα»
7. Είμαστε σεξουαλικά υπερ-ενεργοί εκ φύσεως, α΄ μέρος
8. Είμαστε σεξουαλικά υπερ-ενεργοί εκ φύσεως, β΄ μέρος
9. Η αιθερική όραση αποτελεί βασικό μέρος της λύσης του προβλήματος του σεξ
10 Η ένωση προσωπικότητας και ψυχής για τη γέννηση του Νέου Ανθρώπου
11 2ος Διαλογισμός «Σεξ ως σώμα και ως πνεύμα»
12. Βιωματικές καταγραφές από τον 2ο διαλογισμό «Σεξ ως σώμα και ως πνεύμα»
13 3ος Διαλογισμός «Σεξ ως σώμα και ως πνεύμα»
14. Βιωματικές καταγραφές από τον 3ο διαλογισμό «Σεξ ως σώμα και ως πνεύμα»
15. Ο ρόλος της ζωτικότητας στη ζωή μας (οι ζωτικοί χυμοί μας), ορθές & λάθος σχέσεις
16. 4ος Διαλογισμός «Σεξ ως σώμα και ως πνεύμα»
17. Βιωματικές καταγραφές από τον 4ο διαλογισμό «Σεξ ως σώμα και ως πνεύμα»
18 Διαιώνιση του είδους, ο πολλαπλασιασμός των μορφών
19. Σεξ και Ζώδια
20. 5ος Διαλογισμός «Σεξ ως σώμα και ως πνεύμα»
21. Βιωματικές καταγραφές από τον 5ο διαλογισμό «Σεξ ως σώμα και ως πνεύμα»
22. Το σημείο τριγωνισμού για το δίπολο «εγώ» και ο «σύντροφος»
23. 6ος Διαλογισμός «Σεξ ως σώμα και ως πνεύμα»
24. Βιωματικές καταγραφές από τον 6ο διαλογισμό «Σεξ ως σώμα και ως πνεύμα»
25. Το σεξ στα βασίλεια της φύσης (ορυκτό, φυτικό, ζωικό, ανθρώπινο)
26. 7ος Διαλογισμός «Σεξ ως σώμα και ως πνεύμα»
27. Βιωματικές καταγραφές από τον 7ο διαλογισμό «Σεξ ως σώμα και ως πνεύμα»