3η επαφή “Ας αγαπήσουμε”

περιλαμβάνει
12 Video

Θεματολογία Σεμιναρίου
1. H αγάπη ως περιεκτικότητα επαφών – σχέσεων
2. Διερεύνηση των τύπων αισθαντικής ενέργειας
3. Τι παρεμποδίζει την αγάπη – Ο μεσαίος τόπος
4. Οραματικός διαλογισμός «Δημιουργία Τριγώνων»
5. Βιωματικές καταγραφές, διαλογισμός Ιοχροοχόου Δικτύου
6. Μέθοδοι για τους μη επιθυμητούς κραδασμούς
7. Μέθοδος του ακτινοβόλου τροχού της ζωντανής αγάπης
8. Το κλειδί της αγάπης στη Γη & η έννοια της αντιστάθμισης
9. Τεχνικά στοιχεία & πληροφορίες στο διαλογισμό «Γείωση της Αγάπης»
10. Οι ιδιότητες της Νοημοσύνης και η αφυπνισμένη Καρδιά
11. Οι ιδιότητες της Αισθαντικότητας και η αφυπνισμένη Νοημοσύνη
12. Ο πλήρης κύκλος της μετάβασης - Τα στάδια της ζωής και της μορφής

Διαλογισμοί
Σεμιναρίου
(3ης Επαφής)

περιλαμβάνει
1 Video

Το βιβλίο (e-book) "Ας Αγαπήσουμε” γεννήθηκε από το ομώνυμο σεμινάριο της Ιοχροοχόου Ακαδημίας – Ιόχρουν Δίκτυο.
Συνοδεύεται από 5 τετράδια μελέτης με το γενικό τίτλο “Τα Τετράδια του Ας Αγαπήσουμε”. Είναι προϊόν της συλλογικής και συντονισμένης δράσης της Ομάδας.

    e-book "Ας Αγαπήσουμε"