3-Προσωπικότητα & Φορείς (Σώματα)

Το  τρίτο βήμα «Προσωπικότητα και Φορείς (Τα Σώματά μας)» του Οδηγού Διαλογισμού© ξεκινάει με τη θεωρητική προσέγγιση και ακολουθεί το καθαρά πρακτικό μέρος με την εφαρμογή των τριών εισαγωγικών διαλογισμών σχετικών με τη Προσωπικότητα και τα Σώματά μας.
Η Προσωπικότητα είναι μια εξελικτική επίτευξη του σύγχρονου ανθρώπινου γένους. Σκοπός μας είναι οι επιμέρους ρυθμίσεις, των φορέων-σωμάτων της, από τις Δυνάμεις της Ψυχής μας να οδηγήσουν σε μια συνολική της ρύθμιση που ονομάζουμε εμψυχωμένη-πνευματική προσωπικότητα.

Α. θεωρητική Προσέγγιση

Στο χειρισμό της Δύναμης υπάρχει ευθύνη πρόθεσης και ευθύνη χρήσης.
Με καθοδηγούμενο δυναμικό διαλογισμό μέσα στο Κανάλι της Πνευματικής Πλανητικής Ιεραρχίας μαθαίνουμε να κατευθύνουμε συνειδητά την ενέργειά μας αφιερώνοντας – ανυψώνοντας – συνδέοντας - μετουσιώνοντας τις Δυνάμεις της προσωπικότητάς μας στην υπηρεσία της Ψυχής μας, του Καλού, του Ωραίου και του Αγαθού.

Για να το πετύχουμε κάνουμε σήμερα το τρίτο από τα 5 αρχικά βήματα Εσωτερικής Αυτογνωσίας του Οδηγού Διαλογισμού της Ιοχροοχόου Ακαδημίας
  Διαλογιστικά Χαλαρώνω
  Το Ατομικό μου Κανάλι
  Οι Φορείς μου, τα Σώματά μου
  Διαλογιστικά Καθαρίζομαι, Απελευθερώνομαι
  Ως Ψυχή, καλλιεργώ τον Κήπο της Προσωπικότητάς μου

Περιεχόμενα του τρίτου βήματος «Προσωπικότητα και Φορείς (Τα Σωματά μας)»
  Η Προσωπικότητά μας και οι Φορείς της
  Το κέντρο της ύπαρξής μας
  Η Τριαδικότητα της ύπαρξής μας
  Η Πνευματική μας Ψυχή είναι τριπλή
  Η Γήινη Ψυχή μας είναι τριπλή
  Η Προσωπικότητά μας είναι τριπλή
  Η τριπλότητα του νοητικού μας σώματος
  Η τριπλότητα του αστρικού μας σώματος
  Το φυσικό μας σώμα

Β. Ηλιακοί Διαλογισμοί

περιλαμβάνει
3 Video

Το τρίτο βήμα του Οδηγού© περιλαμβάνει τρεις εισαγωγικούς διαλογισμούς σχετικούς με τη Προσωπικότητα και τους Φορείς (Τα Σώματά μας):
  Διαλογισμός, είμαστε πνευματικοί διαχειριστές των σωμάτων μας
  Διαλογισμός, εργαζόμαστε με τους Φορείς μας
  Διαλογισμός, η σημασία της ένωσης με την ψυχή

Η παρουσίαση των πέντε βημάτων του Οδηγού Διαλογισμού© γίνεται με τη μορφή βίντεο και ηχητικού αρχείου (*mp3) καθώς και με τη μορφή ηλεκτρονικού κειμένου (*pdf), τα οποία μπορείτε να κατεβάσετε παρακάτω δωρεάν.