4η επαφή “Ας σκεφτούμε”

περιλαμβάνει
7 Video

Θεματολογία Σεμιναρίου
1o Video
Οι τρείς βασικοί παράγοντες στην παραγωγή της σκέψης
Η έννοια του παλμού (δόνησης) της σκέψης.
Σχέση σκέψης και ουσίας
Κάρτα: Η Ατραπός της Σκέψης
Είδη σκέψης – σκέψεις συγκεκριμένου και αφηρημένου φάσματος.
Πως η σκέψη γεννάει τον νέο πολιτισμό
Σχέση σκέψης και συνείδησης

2o Video
Διευκρινιστικές έννοιες για προχωρημένους διαλογισμούς του Ιοχροοχόου Δικτύου
Διαλογισμός – Εκπαιδευτικό Εργαλείο «Το Περισκόπιο»
Βιωματικές καταγραφές από την εμπειρία του διαλογισμού
Ανάλυση κειμένου «Νοητικές Μορφές – Σκέψεις

3o Video
Εισαγωγή στο διαλογισμό υπηρεσίας
Διαλογισμός Υπηρεσίας – Διαλογισμός Ελλαδικού Καναλιού

4o Video
Βιωματικές καταγραφές από το διαλογισμό του Ελλαδικού Καναλιού
Ανάλυση κειμένου «Σκέψη ευθύνης – Ηλιακό σχέδιο σε πορεία έκφρασης»
Η Ευελιξία συνείδησης σημαίνει ευελιξία σκέψης

5o Video
Είδη σκέψης
Η ανώτατη όψη της Σκέψης «Σαμπάλλα – Ιεραρχία – Ανθρωπότητα»
Η αλυσίδα των δημιουργικών παραγόντων πάνω στη Γη
Ανάλυση κειμένου «Γραμμές Σκέψης – Συσχέτιση όψεων της Μιας Αλήθειας»
Ανάλυση κειμένου «Γραμμές Σκέψης – Περιοριστικές ερμηνείες της Μιας Εντύπωσης»

6o Video
Πλανητική Αλυσίδα των Δημιουργικών Παραγόντων
1ος Ο Πλανητικός Λόγος,
2ος Εξωπλανητικός Ενατενιστικός Όμιλος,
3ος Η Σαμπάλλα,
4ος Ενδοπλανητικός Ενατενιστικός Όμιλος,
5ος Πνευματική Πλανητική Ιεραρχία,
6ος Νέος Ιεραρχικός Όμιλος (Ν.Ι.Ο.),
7ος Νέος Όμιλος Εξυπηρετητών (Ν.Ο.Ε.),
8ος Οι άνθρωποι καλής θέλησης» και
9ος Το ευρύ κοινό

7o Video
Διαλογισμός για τον Πλανήτη Γη
Καταγραφές εμπειριών από τον διαλογισμό

Το βιβλίο (e-book) "Ας Σκεφτούμε” γεννήθηκε από το ομώνυμο σεμινάριο της Ιοχροοχόου Ακαδημίας – Ιόχρουν Δίκτυο.
Συνοδεύεται από 5 τετράδια μελέτης με το γενικό τίτλο “Τα Τετράδια του Ας Σκεφτούμε” και μία κάρτα με τίτλο “Η Ατραπός της Σκέψης”.
Είναι προϊόν της συλλογικής και συντονισμένης δράσης της Ομάδας.

    e-book "Ας Σκεφτούμε"