4-Καθάρσεις των Φορέων

Το  τέταρτο βήμα «Καθάρσεις των Σωμάτων της Προσωπικότητας μας» του Οδηγού Διαλογισμού© ξεκινάει με τη θεωρητική προσέγγιση και ακολουθεί το καθαρά πρακτικό μέρος με την εφαρμογή των τεσσάρων εισαγωγικών διαλογισμών σχετικών με τις Καθάρσεις των Σωμάτων μας.
Η εκπαίδευσή μας στη χρήση της Ιόχρου Ενέργειας μας οδηγεί στη Γνώση και την Εφαρμογή των Καθαρτηρίων και Μετουσιωτικών Διαδικασιών που αναβαθμίζουν εμάς και τον πλανήτη ολόκληρο.

Α. θεωρητική Προσέγγιση

Στο χειρισμό της Δύναμης υπάρχει ευθύνη πρόθεσης και ευθύνη χρήσης.
Με καθοδηγούμενο δυναμικό διαλογισμό μέσα στο Κανάλι της Πνευματικής Πλανητικής Ιεραρχίας μαθαίνουμε να κατευθύνουμε συνειδητά την ενέργειά μας αφιερώνοντας – ανυψώνοντας – συνδέοντας - μετουσιώνοντας τις Δυνάμεις της προσωπικότητάς μας στην υπηρεσία της Ψυχής μας, του Καλού, του Ωραίου και του Αγαθού.

Για να το πετύχουμε κάνουμε σήμερα το τέταρτο από τα 5 αρχικά βήματα Εσωτερικής Αυτογνωσίας του Οδηγού Διαλογισμού της Ιοχροοχόου Ακαδημίας
  Διαλογιστικά Χαλαρώνω
  Το Ατομικό μου Κανάλι
  Οι Φορείς μου, τα Σώματά μου
Διαλογιστικά Καθαρίζομαι, Απελευθερώνομαι
  Ως Ψυχή, καλλιεργώ τον Κήπο της Προσωπικότητάς μου

Περιεχόμενα του τέταρτου βήματος «Καθάρσεις των Σωμάτων της Προσωπικότητας μας»
  Καθάρσεις των Σωμάτων της Προσωπικότητάς μας - Καθάρσεις των Φορέων μας
  Βήμα Πρώτο: Κατανόηση και Παρατήρηση και Επιλογή
  Βήμα Δεύτερο: Αφύπνιση και Διάκριση και Άρνηση
  Βήμα Τρίτο: Δοκιμή και Χρήση και Απόδοση
  Βήμα Τέταρτο: Συνειδητή Εργασία - Προσφορά, Θεραπεία, Υπηρεσία σε όλους τους τομείς της Ζωής

Β. Ηλιακοί Διαλογισμοί

περιλαμβάνει
4 Video

Το τέταρτο βήμα του Οδηγού© περιλαμβάνει τέσσερις εισαγωγικούς διαλογισμούς σχετικούς με τις Καθάρσεις των Σωμάτων της Προσωπικότητας μας:
  Διαλογισμός, Αποδεσμευόμαστε, Απελευθερωνόμαστε
  Διαλογισμός, Εξαγνιζόμαστε με το Ιόχρουν Πυρ από την Καρδία μας
  Διαλογισμός, Κάθαρση του αιθεροφυσικού μας σώματος
  Διαλογισμός, Ιόχροες Καθάρσεις, Χρυσές Μετουσιώσεις

Η παρουσίαση των πέντε βημάτων του Οδηγού Διαλογισμού© γίνεται με τη μορφή βίντεο και ηχητικού αρχείου (*mp3) καθώς και με τη μορφή ηλεκτρονικού κειμένου (*pdf), τα οποία μπορείτε να κατεβάσετε παρακάτω δωρεάν.