5η επαφή “Ας οραματιστούμε”

περιλαμβάνει
8 Video

Θεματολογία Σεμιναρίου
Video1
Οι έννοιες της φαντασίας και του οραματισμού
Ανάλυση κειμένου «Το άνοιγμα του τρίτου ματιού – Σύνθεση Τριγώνου»
Κάρτα «Η Ατραπός της Όρασης – Γήινη Ανθρωπότητα»
Ο Ορών – ο Οφθαλμός – το Ορώμενο
Πεδία συσχέτισης Ορώντος – Ορώμενου (χρόνος)

Video2
Τέσσερις θεμελιώδεις μορφοσκέψεις
Ο ένοικος στο κατώφλι
Όραμα φυσικού ματιού – τρισδιάστατο όραμα
Όραμα αιθερικού ματιού – τετραδιάστατο όραμα
Η κρυσταλλωμένη μορφή – σκέψη που τώρα συντρίβεται

Video3
Λειτουργώ συνειδητά στην 4η διάσταση
Ο πύρινος Οφθαλμός του Πνεύματος – 6διάστατη και 7διάστατη όραση

Video4
Διαλογισμός – Ατομικές Ιόχροες Καθάρσεις
Οραματισμός ατομικού καναλιού
Χρυσή ηλιακή και γήινη ενέργεια
Μωβ βροχή και μωβ ροές
Μωβ καθάρσεις σε κάθε σώμα μας
Γινόμαστε ήλιοι
Ατομική θεραπεία

Video5
Ο οφθαλμός της ψυχής – 5διάστατη όραση (εσωτερικός οφθαλμός)
Ο 3πλός οφθαλμός της αγάπης
Επίκληση προς τη Θεία Δρώσα Πραγματικότητα
Το αποτέλεσμα του Οφθαλμού του Πνεύματος

Video6
Διαλογισμός – Ηλιακή Πανσέληνος
Ατομικά Κανάλια και Ελλαδικό Κανάλι
Επίκληση- εφέλκυση Αγγέλων & θεραπεία
Δίκτυο σπινθήρων των κυτάρρων μας
Οργάνωση δισκοπότηρων
Υποδοχή πνευματικών σπινθήρων
Παραλαβή των ενεργειών – δώρα της Πανσελήνου
Αφομοίωση ενεργειών και γείωση στο σώμα μας

Video7
Παράδειγμα Μαθητή που υποκύπτει στους κραδασμούς της Θυμαπάτης
Ανάλυση κειμένου «Έμπνευση από την Ψυχή – Υλοποίηση στην Προσωπικότητα»
Καταγραφές προσωπικών εμπειριών
Κάρτα «Η Ατραπός της Όρασης – Γήινη Ανθρωπότητα»

Video8
Ανάλυση κειμένων «Ο Κραδασμός τους είναι στο ύψος του οράματός μας»
Ο ένοικος στο κατώφλι. Η κρυσταλλωμένη μορφή – σκέψη που τώρα συντρίβεται
Το άνοιγμα του τρίτου ματιού – Σύνθεση Τριγώνου
Κάρτα «Η Ατραπός της Όρασης – Γήινη Ανθρωπότητα»

Το βιβλίο (e-book) "Ας Οραματιστούμε” γεννήθηκε από το ομώνυμο σεμινάριο της Ιοχροοχόου Ακαδημίας – Ιόχρουν Δίκτυο.
Συνοδεύεται από 6 τετράδια μελέτης με το γενικό τίτλο “Τα Τετράδια του Ας Οραματιστούμε” και μία κάρτα με τίτλο “Η Ατραπός της Όρασης”.
Είναι προϊόν της συλλογικής και συντονισμένης δράσης της Ομάδας.

    e-book "Ας Οραματιστούμε"