5-Ο Κήπος της Προσωπικότητάς μας

Το  πέμπτο βήμα «Ο Κήπος της Προσωπικότητάς μας» του Οδηγού Διαλογισμού© ξεκινάει με τη θεωρητική προσέγγιση και ακολουθεί το καθαρά πρακτικό μέρος με την εφαρμογή των τριών εισαγωγικών διαλογισμών σχετικών με τον Κήπο της Προσωπικότητάς μας.
Με την δημιουργική μας φαντασία οργανώνουμε το νου μας σε Οφθαλμό-Παρατηρητή μέσα από τον οποίο η ενέργεια της ψυχής μας εμπειρεύεται τον κήπο της-Προσωπικότητάς μας και τον αναδιαμορφώνει εντάσσοντας μέσα του τις Δυνάμεις της.

Α. θεωρητική Προσέγγιση

Στο χειρισμό της Δύναμης υπάρχει ευθύνη πρόθεσης και ευθύνη χρήσης.
Με καθοδηγούμενο δυναμικό διαλογισμό μέσα στο Κανάλι της Πνευματικής Πλανητικής Ιεραρχίας μαθαίνουμε να κατευθύνουμε συνειδητά την ενέργειά μας αφιερώνοντας – ανυψώνοντας – συνδέοντας - μετουσιώνοντας τις Δυνάμεις της προσωπικότητάς μας στην υπηρεσία της Ψυχής μας, του Καλού, του Ωραίου και του Αγαθού.

Για να το πετύχουμε κάνουμε σήμερα το πέμπτο από τα 5 αρχικά βήματα Εσωτερικής Αυτογνωσίας του Οδηγού Διαλογισμού της Ιοχροοχόου Ακαδημίας
  Διαλογιστικά Χαλαρώνω
  Το Ατομικό μου Κανάλι
  Οι Φορείς μου, τα Σώματά μου
  Διαλογιστικά Καθαρίζομαι, Απελευθερώνομαι
Ως Ψυχή, καλλιεργώ τον Κήπο της Προσωπικότητάς μου

Περιεχόμενα του πέμπτου βήματος «Ο Κήπος της Προσωπικότητάς μας»
  Ο Οφθαλμός Του Νου
  Ποιος είναι ο Κήπος;
  Ηλιακός Οραματισμός για τον Κήπο μας
  Φάσεις μιας κυρίως διαλογιστικής εργασίας

Β. Ηλιακοί Διαλογισμοί

περιλαμβάνει
3 Video

Το πέμπτο βήμα του Οδηγού© περιλαμβάνει τρεις εισαγωγικούς διαλογισμούς σχετικούς με τον Κήπο της Προσωπικότητάς μας:
  Διαλογισμός, Άγγελοι στον κήπο της προσωπικότητάς μας
  Διαλογισμός, Ο Εσωτερικός μας Κήπος
  Διαλογισμός, Ποιότητες Αφθονίας και Χαράς

Η παρουσίαση των πέντε βημάτων του Οδηγού Διαλογισμού© γίνεται με τη μορφή βίντεο και ηχητικού αρχείου (*mp3) καθώς και με τη μορφή ηλεκτρονικού κειμένου (*pdf), τα οποία μπορείτε να κατεβάσετε παρακάτω δωρεάν.