6η επαφή “Ας θελήσουμε”

περιλαμβάνει
8 Video

Θεματολογία Σεμιναρίου
Video 1
Περί θέλησης – Η πολικότητα της θέλησης
Εισαγωγικές έννοιες στην Ατραπό της Θέλησης
Γήινα πεδία και Θέληση
Η εκδήλωση της Θείας Θέλησης
Η διάκριση και η θέληση

Video 2
Είδη Θέλησης της ουσίας των φορέων.
Η Θέληση του φυσικού, του αστρικού και του νοητικού σώματος.
Η Θέληση της ψυχής και του πνεύματος.
Ανάλυση κειμένου «Απώλεια ελέγχου – Μετατόπιση Θέλησης»

Video 3
Ανάλυση του Νόμου του Περιορισμού
Ο Νόμος του Περιορισμού με βάση την Ατραπό της Θέλησης

Video 4
Η Θέληση ως Στόχος
Στόχευση Θελήσεων – Αλληλεπίδραση Θελήσεων
Η Θέληση της προσωπικότητας, της ψυχής και του πνεύματος
Η Θέληση ύπαρξης παράγει τα τσάκρας
Διαλογισμός που αφορά τον Οραματισμό της Ηλιακής Αισθαντικότητας (θερμότητα λανθάνουσα και ενεργή, φως λανθάνον και ενεργό, ηλεκτρομαγνητισμός, ακτινοβολία, ζωοποιός έκφραση του είναι μας
Είμαι μια μονάδα φωτός είμαι μια φλόγα Ήλιου

Video 5
Συναλλαγή Θελήσεων
Η Γεωμετρία της 7ης Ακτίνας της Ευταξίας και της Τελετουργίας
Η Επιστήμη της 7ης Ιόχρου Ακτίνας
Η Επιστήμη της Επίκλησης και Εφέλκυσης
Η Επιστήμη της Ανταχκάρανα
Η Επιστήμη της Κοινωνικής Εξέλιξης
Οι ανάγκες εκπαίδευσης ανάλογα με το στάδιο εξέλιξης του κάθε ανθρώπου

Video 6
7η Ακτίνα και 7ος Νόμος, Το πνεύμα μέσα στην ύλη
Η Δυναμική Θέληση της 7ης Ιόχρου Ακτίνας
Η 7ης Ιόχρου Ακτίνα σε δράση
Ο Νόμος της θυσίας (αφαίρεσης) και του θανάτου
Η Θέληση του Συμπαντικού σκοπού στη Γη
Ο Ηλιακός Άγγελος ως εξελικτικός παράγοντας

Video 7
Ανάλυση κειμένου «Θέληση για το καλό. Η λυτρωτική ιδιότητα»
Ο Ηλιακός Άγγελος ως εξελικτικός παράγοντας.
Ο Ηλιακός Άγγελος εποπτεύει τη δράση των Πνευματικών Σπινθήρων
Η Πνευματική θέληση χαρακτηρίζεται από προγραμματισμένη πρόθεση και ειλικρίνεια σκοπού

Video 8
Πνευματικοί Σπινθήρες
Διαλογισμός Ηλιακού Αγγέλου – Καθάρσεις Φορέων με Ιόχρου Ενέργεια
1. Προετοιμασία Ατομικού Καναλιού
2. Η συσχέτιση Θεϊκού Σπινθήρα και Ηλιακού Αγγέλου
3. Επίκληση μωβ Καναλιού και καθάρσεις Φορέων
4. Επίκληση Ηλιακού Αγγέλου - Μωβ Καθάρσεις
5. Ένσαρκη Αφομοίωση Φωτός Ψυχής
6. Διαδικασία Ατομικής Γείωσης

Διαλογισμοί
Σεμιναρίου
(6ης Επαφής)

περιλαμβάνει
6 Video