Άγιος Γερμανός (από Νικόλαο Μαργιωρή)

ΑΓΙΟΣ ΓΕΡΜΑΝΟΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΓΕΡΜΑΝΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΕΟΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ ΦΙΛΟΣΟΦΟ "ΝΙΚΟΛΑΟ ΜΑΡΓΙΩΡΗ"
ΙΔΡΥΤΗ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ "ΟΜΑΚΟΕΙΟ"

    ΠΗΓΗ: ΔΙΤΟΜΗ ΜΕΤΑΦΥΣΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ, Ν.Α. ΜΑΡΓΙΩΡΗ